Dětská jóga v MŠ - on-line             PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ

Kdy: neděle 28.2.2021, 10:00 - 16:00                                                                                                                                    

Kde: on-line

Cena: 1 500,- 

Kapacita: 20 osob

Lektorka: Petra Dušková, Lenka Koníčková


O webináři:

Tento webinář je určen všem, kteří chtějí nahlédnout do světa dětské jógy a neví, jak na to. Záměrem je obohatit jejich dosavadní teoretické a praktické zkušenosti. Kurz je vhodný i pro úplné začátečníky, kteří přemýšlejí o začlenění prvků dětské jógy ve své MŠ. Kurz doporučuje také všem rodičům, které baví jóga a kteří mají děti ve věku od 2,5 do 7 let.

Cílem webináře je seznámit účastníky s metodikou dětské jógy, skladbou lekcí a správnou realizací dětské jógy v mateřské škole. Nabídnout jim pestrou škálu ukázkových lekcí, motivačních pomůcek a relaxačních technik, kterou mohou využít ve své praxi. Nedílnou součástí je také představit dětskou jógu a její integrované prvky jako prostředek pozitivně ovlivňující fyzickou i psychickou odolnost dětí.

Hlavními tématy webináře jsou:                                                                                                                                                               - metodika dětské jógy                                                                                                                                                                         - správná skladba lekcí a jejich posloupnost                                                                                                                                       - ukázkové lekce                                                                                                                                                                                   - využití motivačních pomůcek                                                                                                                                                             - relaxační techniky

PROGRAM:

1. BLOK (90 min)

Úvod - Přivítání, představení, seznámení se s účastníky (zkušenosti, očekávání...), nastínění programu semináře (15 min)

Seznámení s metodikou dětské jógy (1h 15 min)                                                                                                                              - úvod do problematiky dětské jógy                                                                                                                                                    - přínos jógy do života dítěte                                                                                                                                                                - metodika dětské jógy                                                                                                                                                                          - specifika dětské jógy a její odlišnost od jógy pro dospělé

Přestávka 1 hod - prostor pro dotazy, oběd

2. BLOK (90 min)

Správná skladba lekcí (45 min)                                                                                                                                                            - teoretická část                                                                                                                                                                                      - posloupnost a důležitost správné skladby lekcí

Ukázkové lekce dětské jógy (45 min)                                                                                                                                                     - praktická část s aktivním zapojením účastníků                                                                                                                                 - videa s praktickými ukázkami budou účastníkům zaslána po skončení semináře

Přestávka - 30 min

3. BLOK (90 min)

Motivační pomůcky (45 min)                                                                                                                                                                   - druhy a možné použití motivačních pomůcek při dětské józe (brčka, svíčky, lana, korálky, hudební nástroje, jógové karty...)

Relaxační techniky (45 min)                                                                                                                                                                  - správné dýchání, meditace, zapojení hudebních nástrojů, nahřívacích polštářků....

Závěrečné hodnocení, zakončení semináře (15 - 30 min)

    Co budete potřebovat:
  • Skvělou náladu

  • Oblíbenou podložku na jógu