Dětská jóga v MŠ                       PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ

Kdy: neděle 14.3.2021, 9:00 - 18:00                                                                                                                                Cena: 1 800,- (včetně zdravých svačinek)                                                                                                                        Lektorky: Petra Dušková, Lenka Koníčková               

Kde: Svět dětské jógy, s.r.o., V. Poláka 344, Stehelčeves                                                                                                    Kapacita: 6 osob

V případě většího zájmu:                                                                                                                                                                Kde: Yoga Movement, Na Zatlance 1151/8, Praha 5, 150 00                                                                                                      Kapacita: 20 osob


O semináři:

Tento seminář je určen všem, kteří chtějí nahlédnout do světa dětské jógy a neví, jak na to. Záměrem je obohatit jejich dosavadní teoretické a praktické zkušenosti. Kurz je vhodný i pro úplné začátečníky, kteří přemýšlejí o začlenění prvků dětské jógy ve své MŠ. Kurz doporučujeme také všem rodičům, které baví jóga a kteří mají děti ve věku od 2,5 do 7 let.

Cílem semináře je seznámit účastníky s metodikou dětské jógy, skladbou lekcí a správnou realizací dětské jógy v mateřské škole. Nabídnout jim pestrou škálu ukázkových lekcí, motivačních pomůcek, jógových her a relaxačních technik, kterou mohou využít ve své praxi. Nedílnou součástí je také představit dětskou jógu a její integrované prvky jako prostředek pozitivně ovlivňující fyzickou i psychickou odolnost dětí.

 Hlavními tématy semináře jsou:                                                                                                                                                           - metodika dětské jógy                                                                                                                                                                         - správná skladba lekcí a jejich posloupnost                                                                                                                                       - využití motivačních pomůcek                                                                                                                                                             - relaxační techniky                                                                                                                                                                               - jógové hry                                                                                                                                                                                             - ukázkové lekce

Program:

9:00 - 9:30 Přivítání, představení, seznámení se s účastníky (zkušenosti, očekávání...), nastínění programu semináře

9:30 - 10:30 Seznámení s metodikou dětské jógy (1h)                                                                                                                     - úvod do problematiky dětské jógy                                                                                                                                                     - přínos jógy do života dítěte                                                                                                                                                               - metodika dětské jógy                                                                                                                                                                         - specifika dětské jógy a její odlišnost od jógy pro dospělé

10:30 - 11:30 Správná skladba lekcí (1h)                                                                                                                                                 - teoretická část                                                                                                                                                                                     - posloupnost a důležitost správné skladby lekcí

11:30 - 12:30 - Prostor pro dotazy, pauza na oběd (1h)

12:30 - 13:30 - Motivační pomůcky (1h)                                                                                                                                              - druhy a možné použití motivačních pomůcek při dětské józe (brčka, svíčky, lana, korálky, hudební nástroje, jógové karty...)                                                                                                                                                                                                     - praktická ukázka zapojení motivační pomůcek do lekcí dětské jógy

13:30 - 14:30 Relaxační techniky (1h)                                                                                                                                                   - správné dýchání, meditace, zapojení hudebních nástrojů, nahřívacích polštářků....

14:30 - 15:30 Jógové hry (1h)                                                                                                                                                               - hra jako důležitá součást dětské jógy                                                                                                                                               - kouzlo příběhu                                                                                                                                                                                     - seznam některých jógových her - zapojení účastníků

15:30 - 17:30 Ukázkové lekce dětské jógy (2h)

17:30 - 18:00 Závěrečné hodnocení, zakončení semináře (30min)


Co budete potřebovat:

  • Skvělou náladu

  • Oblíbenou podložku na jógu