Hudba v dětské józe                   PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ  

Kdy: neděle 18.4.2021, 9:00 - 18:00                                                                                                                                          Cena: 1 800,-  (včetně zdravých svačinek)                                                                                                                                        Lektorky: Petra Dušková, Lenka Koníčková

Kde: Svět dětské jógy, s.r.o., V. Poláka 344, Stehelčeves                                                                                                          Kapacita: 6 osob

V případě většího zájmu:                                                                                                                                                               Kde: Yoga Movement, Na Zatlance 1151/8, Praha 5, 150 00                                                                                                       Kapacita: 20 osob


O semináři:

Tento seminář je určen všem, kteří chtějí propojit svět dětské jógy s hudbou, která je obohacujícím prvkem směřujícím k psychohygieně dětí. Jsou zde vyžadovány alespoň minimální předchozí zkušenosti s dětskou jógou.                                Cílem a záměrem je seznámit zejména pedagogy v MŠ s možnostmi zapojení hudebních nástrojů do dětské jógy a využití jejich účinků v praxi. Seznámit účastníky semináře s nabídkou hudebních nástrojů, motivačních písniček a básniček a nabídnout jim pestrou škálu ukázkových lekcí, které lze integrovat s jednotlivými hudebními nástroji a písněmi a propojit tak přirozeně všech pět vzdělávacích oblastí - Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět a rozvíjet přirozeně všechny klíčové kompetence. 

 Hlavními tématy kurzu jsou:                                                                                                                                                                 - seznámení s hudebními nástroji                                                                                                                                                       - seznámení s motivačními písněmi a básničkami                                                                                                                               - ukázkové lekce dětské jógy propojené s hudbou                                                                                                                           - relaxační techniky

Program:

9:00 - 9:30 Přivítání, představení, seznámení se s účastníky nastínění programu semináře (30min)

9:30 - 11:30 Seznámení s hudebními nástroji (2h)                                                                                                                            - úvod do problematiky hudebních nástrojů v józe                                                                                                                            - představení jednotlivých hudebních nástrojů                                                                                                                                    - konkrétní využití nástrojů v praxi

11:30 - 12:30 Seznámení s motivačními písněmi a básničkami (1h)                                                                                               - představení škály písniček a básniček v dětské józe                                                                                                                       - konkrétní využití písniček a básniček v praxi

12:30 - 13:30 Prostor pro dotazy, pauza na oběd (1h)

13:30 - 16:30 Ukázkové lekce dětské jógy (3h)                                                                                                                                 - praktická část s aktivním zapojením účastníků                                                                                                                                 - bohatá ukázka několika lekcí dětské jógy se zapojením jednotlivých nástrojů a písní                                                                 - prostor pro sestavení vlastní lekce

15:30 - 16:30 Relaxační techniky (1h)                                                                                                                                                 - zapojení hudebních nástrojů jako prostředek relaxace

17:30 - 18:00 Závěrečné hodnocení, zakončení semináře (30min)                                                                                                 

Co budete potřebovat:

  • Skvělou náladu

  • Oblíbenou podložku na jógu

  • Oblíbený hudební nástroj