Vzor - Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující:                                                                                                                                                                                        Jméno a příjmení (popř. název firmy a IČ)                                                                                                                            Adresa (ulice, číslo domu, PSČ, město)                                                                                                                                Email, telefon

Prodávající:                                                                                                                                                                                    Svět dětské jógy s.r.o.                                                                                                                                                                  V. Poláka 344, 273 42 Stehelčeves                                                                                                                                              IČO: 093 50 772                                                                                                                                        svetdetskejogy@seznam.cz                                                                                                                                                       +420 608 972 400

Věc: Odstoupení od smlouvy dle § 53 občanského zákoníku

Přes webové rozhraní www.svetdetskejogy.cz jsem si objednal/a následující zboží .....................v hodnotě........ Kč. Zboží jsem od Vás obdržel/a dne..................(číslo faktury..............).Na základě § 53 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy týkající se výše uvedeného zboží. Zakoupené zboží vracím spolu s tímto dopisem či samostatnou zásilkou na Vaší adresu (vyberte jednu z možností).Zaplacenou částku prosím vraťte v zákonné 30 denní lhůtě na účet číslo ............, vedený u ....... (název banky)

Místo pro Váš komentář ................................................................................................................................................................................

V .................. , dne..................


Jméno a příjmení                                                                                                                                                              vlastnoruční podpis