Aktuality

Udělení akreditace

Dne 21.6.2021 byla naší společnosti udělena akreditace MŠMT (Č.j.: MSMT- 8239/2021-5) k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Akreditace vzdělávacích programů

Dne 22.6. 2021 udělilo MŠMT akreditaci (Č.j.: MSMT- 8239/2021-4-364) všem našim vzdělávacím programům/seminářům a k vydávání osvědčení o jejich absolvování.